דיוק גבוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם  דיוק גבוה  ם  אין צורך בידע מטלורגי  ם  ניידות מירבית

 

                                                                                          

רח' התעש 22 ת.ד. 2182 כפר סבא 44641 טל: 7666660-09 פקס: 7666066-09 Sales@ncs.co.il

 
C:\Users\Dave\Desktop\Verisurf\Graphics\Master3DGage\Photo Shoot\MG_Case4.jpgC:\Users\Dave\Desktop\Verisurf\Graphics\Master3DGage\Photo Shoot\MG_Case5.jpgMaster3DGage_4.jpg